Terug

Eerste pijler: AOW, Anw en WGA

visuele uitbeelding van het pijlerstelsel

Pensioen is gebaseerd op 3 pijlers. De pijlers worden gevormd door overheidsvoorzieningen, aanvullende voorzieningen die via de werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst worden opgebouwd en aanvullende privévoorzieningen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid.