Home

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze mobiele website is de uiterste zorgvuldigheid betracht. De juistheid en volledigheid van de opgenomen informatie kunnen echter niet worden gegarandeerd. Zwitserleven aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de inhoud van deze website.