Terug

Cijfers over Nederland

Levensverwachting (in jaren)

1950 Man:70,3 Vrouw:72,6

1955 Man:70,9 Vrouw:74,1

1960 Man:71,4 Vrouw:75,3

1965 Man:71,1 Vrouw:76,1

1970 Man:70,8 Vrouw:76,5

1975 Man:71,4 Vrouw:77,7

1980 Man:72,5 Vrouw:79,2

1985 Man:73,1 Vrouw:79,7

1990 Man:73,8 Vrouw:80,1

1995 Man:74,6 Vrouw:80,4

2000 Man:75,5 Vrouw:80,6

2005 Man:77,2 Vrouw:81,6

2006 Man:77,6 Vrouw:81,9

2007 Man:78,0 Vrouw:82,3

2008 Man:78,3 Vrouw:82,3

2009 Man:78,5 Vrouw:82,6

2010 Man:78,8 Vrouw:82,7

2011 Man:79,2 Vrouw:82,8

2012 Man:79,1 Vrouw:82,8

2013 Man:79,4 Vrouw:83,0

2014 Man:79,4 Vrouw:83,3

2015 Man:79,7 Vrouw:83,1

2016 Man:79,88 Vrouw:83,13

Levensverwachting (jaren) van persoon die 65 jaar is op 31 december van het betreffende jaar

Jaar Man Vrouw

1981 14.33 18.86

1991 14.89 19.39

2001 15.90 19.72

2007 17.37 20.88

2008 17.64 20.88

2009 17.79 21.18

2010 17.95 21.19

2011 18.30 21.30

2012 18.27 21.24

2013 18.44 21.39

2014 18.85 21.60

2015 18.64 21.36

2016 18.80 21.40

Bron: CBS (cijfers 2017)

Populatie

17,082 miljoen waarvan:

light22,3% 0 - 19 jaar

light24,6% 20 - 40 jaar

dark34,5% 41 - 65 jaar

darker14,0% 66 - 80 jaar

darkest4,5% 80+

visuele weergave percentages Bron: CBS (cijfers 2017)
Bruto Modaal Inkomen

Jaar Jaarsalaris Maandsalaris

2008 € 31.500,- € 2.431,-

2009 € 32.500,- € 2.508,-

2010 € 32.500,- € 2.508,-

2011 € 33.000,- € 2.546,-

2012 € 33.000,- € 2.546,-

2013 € 34.500,- € 2.662,-

2014 € 34.500,- € 2.662,-

2015 € 35.500,- € 2.778,-

2016 € 36.500,- € 2.808,-

2017 € 37.000,- € 2.846,-

2018 € 37.500,- € 2.894,-

Bron: CPB (cijfers september 2017)

Consumentenprijsindexcijfers
(CPI) Alle Huishoudends

2015=100

Jaar Gem. Stijging

2010 91,59 1,3%

2011 93,73 2,3%

2012 96,04 2,5%

2013 98,44 1,0%

2014 99,40 0,6%

2015 100,0 0,6%

2016 100,32 0,3%

2017* 101,68 1,4%

* Voorlopig cijfer Bron: CBS

CAO Index Incl. Bijz.
Beloning (2010=100)

Jaar Gem. per jaar Stijging per jaar

2010 100 -

2011 101,4 1,4%

2012 103,0 1,6%

2013 104,3 1,3%

2014 105,4 1,1%

2015 106,7 1,2%

2016 108,4 1,7%

2017* 110,1 1,7%

* Voorlopig cijfer Bron: CBS